CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Wij zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3. Met de CO2 prestatieladder maken wij onze jaarlijkse CO2 foodprint inzichtelijk en sturen we op reductie. Onze doelstelling is om in 2030 50% CO2 uitstoot te reduceren ten opzichte van 2020.

Alle medewerkers van Kuzee Bedrijvengroep leveren een bijdrage door tijdens hun werkzaamheden energie te besparen.

Om u op de hoogte te houden van onze vorderingen, zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website. Naast onze eigen website, worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website:www.skao.nl

Bekijk hieronder de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder.

Algemeen

Co2 prestatieladder certificaat

2021 Energiebeoordeling

2021 Initiatief

2021 Energiemeetplan

2021

2021 Halfjaarverslag

2021 Jaarverslag 2020

2022

2022 Halfjaarverslag 2022

2022 Jaarverslag 2021

2022 Initiatief