Waterdompelcontainer

De totstandkoming van onze waterdompelcontainer!

Reeds enige tijd geleden hebben wij van de veiligheidsregio de vraag gekregen om na te denken over het probleem ten aanzien van een autobrand met een elektrisch voertuig. Wij hebben in een vroeg stadium contact gezocht met de Firma Vreugdenhil, die als enige ervaring heeft met deze materie.

Uitgangspunten zijn:
– Veiligheid voor ons personeel
– Het op wettelijke manier bergen van een elektrisch voertuig met brandschade
– Milieu

Aangezien dit een redelijk nieuw fenomeen is en er weinig referenties zijn, zijn wij tot het volgende concept gekomen.

1. Het elektrische voertuig wordt middels een kraan in de waterdompelcontainer geborgen. Onze container is rondom voorzien van loopbordessen om het object veilig te kunnen monitoren en los te koppelen. Met deze methode hoeven onze bergingsspecialisten zich niet in de waterdompelcontainer te begeven wanneer het elektrisch voertuig hierin is geplaatst, dit is namelijk levensgevaarlijk. Ook is de container voorzien van een voertuig uitleksysteem zodat we na enige dagen het voertuig kunnen monitoren om te zien, of het accupakket 100% veilig is.

2. Wij kunnen een (tijdelijk) geblust voertuig op een wettelijke en verantwoorde manier, gekoeld (dus inclusief water) vervoeren. De waterdompelcontainer zit geborgd met twistlocks, zodat deze 100% geborgd is op de opbouw. Het containerchassis heeft als eigenschap dat dit een ‘’open’’ trailer is, waardoor er ventilatie onder de bak plaatsvindt. Er zitten geen hydrauliek- en elektraleidingen in de directe omgeving van de waterdompelcontainer, hier zitten dus geen risico’s in, bij eventuele warmteoverdracht.

3. Om aan de milieueisen te voldoen, hebben wij gekozen voor een custom-made waterdompelcontainer zonder luiken en/of laadkleppen. Alleen op deze manier is 100% waterdichtheid te garanderen, een aspect wat zeer belangrijk is, gezien het afvalwater zeer milieuvervuilend is.

De waterdompelcontainer is slechts een klein onderdeel van het concept. Om aan onze zorgplicht en goed werkgeverschap te voldoen hebben we als eerste onze medewerkers opgeleid. NEN9140 is een formaliteit en meer gericht op werkplaatsen en intacte ev’s. Onze bergers komen juist bij voertuigen welke bij een ongeval of brand zijn betrokken en hiervoor is het nodig kennis op dat gebied bij te brengen. Daarnaast zijn we allen uitgerust met de juiste PBM’s en beschikken we over een warmtebeeldcamera om diagnose te stellen en een batterij te kunnen monitoren. Ook voor de opslag van ev’s op ons terrein zijn maatregelen getroffen om veilig en verantwoord te kunnen stallen.

Door direct contact met alle veiligheidsregio’s en Vreugdenhil te onderhouden leren we van elk incident. Hulpverlening aan ev’s is echt een specialisme, niet ieder basisbrandweer-team beschikt bijvoorbeeld over duikers en zo is het ook bij de bergingsbranche. Het is mooi dat er kan worden opgeschaald als de situatie dit vereist.

Al met al een concept waar wij nog elke dag mee bezig zijn en bijleren, om schijnveiligheid uit te sluiten. Wij willen graag onze kennis delen en samenwerken met serieuze bergingsondernemingen om op een verantwoorde manier deze gespecialiseerde werkzaamheden uit te kunnen voeren in de toekomst.